Poniżej wszystkie nasze asy rozpłodowe w parach, z których młode będą dostępne około 15.03.2024r.